Zásady zpracování osobních údajů

GDPR – zásady zpracování osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost ELSYMCO s.r.o., sídlem Praha 6 – Suchdol, K Roztokům 321/34, 165 00, IČ 28505026, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146463 (dále jen „správce“, „my“).

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Správce nejmenoval osobu tzv. pověřence. 

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.
Správce můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese: [email protected].
Správce provozuje web www.elsymco.cz, kde může ke zpracování osobních údajů docházet.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:

   • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
   • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na mailovou adresu: [email protected],
   • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
   • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
   • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
   • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy,
   • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,
   • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Objednávka a plnění z kupní smlouvy

Co zpracováváme a proč:

V rámci objednání zboží a plnění ze smlouvy, proto, abychom vám mohli objednané zboží poskytnout a naplnit tím předmět naší smlouvy, budeme zpracovávat tyto vaše osobní údaje:

 • jméno, příjmení – adresu
 • e-mailovou adresu – údaje o objednávce 
 • telefonní číslo – fakturační údaje

Vaše údaje budeme uchovávat také za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění práv a povinností smluvních stran.

Po jak dlouhou dobu:

Údaje budeme uchovávat po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, pokud po nás nepožaduje jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Co nám to umožňuje:

Umožňuje nám to čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení – jedná se totiž o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, pro splnění našich právních povinností a pro účely našich oprávněných zájmů.

Obchodní sdělení a novinky

Jak je uvedeno i v obchodních podmínkách, na e-mailovou adresu vám můžeme zasílat novinky týkající se naší činnosti, tento postup mám umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete.

Tato obchodní sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu na adresu: [email protected] nebo proklikem na odkaz v daném obchodním sdělení odhlásit.

Cookies

Co zpracováváme a proč:

Na našich stránkách používáme cookies. Máme je zde z důvodů:

   • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
   • fungování webových stránek.

Po jak dlouhou dobu:

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Co nám to umožňuje:

Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu –oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Další informace

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním emailu na adresu: [email protected]. 

Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.


Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.


Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány také v Google Analytics. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, dostupnými na policies.google.com/privacy. V případě souhlasu s marketingovými cookies jsou data návštěvníků zpracována službou Google Signals především za účelem personalizace reklamy.