Reklamační řád pro nákup na e-shopu ELSYMCO.CZ

  • Jak postupovat při reklamaci

1.     Při přebírání každé zásilky zkontrolujte ze všech stran neporušenost přepravního obalu.

a)     Pokud při kontrole zjistíte, že je přepravní obal poškozený (ne však protržený nebo otevřený), udělejte foto poškození obalu a tuto výhradu zaznamenejte do protokolu o převzetí u přepravce;

b)     Pokud máte podezření na neúplnost nebo poškození obsahu zásilky (přepravní obal je protržený nebo otevřený), neprodleně to sdělte doručovateli a sepište s ním zápis o škodě. Zásilku nepřebírejte, bude nám daným přepravcem navrácena a my Vám ihned zašleme zásilku novou.

Tento postup je nejjednodušším řešením reklamace při přebírání zásilky.

2.     Pokud zjistíte, že je obsah zásilky neúplný nebo poškozený až po jejím převzetí a rozbalení:

a)  stáhněte si reklamační formulář zde: elsymco.cz/reklamacni-formular.pdf, který vyplňte dle instrukcí;

b)  zásilku nafoťte následujícím způsobem:

-  krabici, ve které zásilka dorazila, včetně etiket a štítků
-  celý obsah zásilky po jejím otevření
-  reklamované produkty zblízka

c)  vyplněný reklamační formulář spolu s fotkami zašlete na email: [email protected]

 

Naše reklamační oddělení Vás poté kontaktuje s návrhem řešení reklamace.

V případě reklamace celé objednávky nám zásilku neprodleně zašlete zpět na adresu ELSYMCO, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6. 

3.   Pokud jste obdrželi jiné zboží:

a) vyplňte reklamační formulář a vyfoťte zásilku způsobem uvedeným v bodu 2b)

b)  vše zašlete na email: [email protected] - naše reklamační oddělení Vás poté kontaktuje s návrhem řešení.

B. Jaká máte v reklamačním procesu práva

1.     V záruční době nebo v době použitelnosti zboží můžete podle své volby požadovat u vady, která je podstatná:

-  dodání nové nebo chybějící věci;
-  bezplatnou opravu;
-  přiměřenou slevu; nebo
-  vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.

2.     U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.

3.     Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), máte právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

4.     Při uplatnění reklamace nám musíte sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě.

5.     Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení kupní ceny v plné výši vyplněním a odesláním vyplněného formuláře, který je ke stažení zde: elsymco.cz/oznameni-o-odstoupeni-od-kupni-smlouvy.pdf.

6.     Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.

7.     Vezměte, prosíme, také na vědomí, že nemůžete reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

C. Postup po podání reklamace

1.     Při uplatnění reklamace od nás obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení - reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu je uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

2.     Reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

3.     Pokud jste spotřebitelem, pak náklady, které vynaložíte na reklamaci, vám proplatíme (vezměte, prosíme, na vědomí, že proplatíme nejnižší možné náklady). O proplacení těchto nákladů nás požádejte bez zbytečného odkladu, nejdéle do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace.

4.     Zašleme vám písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Tento reklamační řád platí od 1. 9. 2022                         Digital Vent Technologies s.r.o.

Nejúspornější elektromotory a ventilátory na světě.